International Job

Vind hier vele tips over ondernemen

Freelance factoring steeds interessanter voor ondernemers

Freelance factoring is een slimme vorm van het bijhouden van de administratie van uw organisatie. Het idee achter factoring is dat u uw freelance administratie uitbesteedt aan een externe partij. Vergelijk factoring voor freelancers echter niet met een accountantsbureau. Er zijn namelijk een aantal essentiële verschillen op te merken. Bij factoring voor freelancers krijgt u bijvoorbeeld direct betaald, als u een factuur aan het factoringbedrijf doorstuurt. Zo hoeft u nooit te wachten op de betaling van facturen. In ruil voor de diensten van het factoringbedrijf, betaal per factuur een bepaalde vergoeding. Het verschilt per factoringbedrijf voor freelancers, hoe dit geregeld is.

Snelle betaling dankzij freelance factoring

Als freelancer zal uw omzet relatief klein zijn. Het is dan ook belangrijk dat u kort na het versturen van uw facturen al betaald krijgt, om uw persoonlijke vaste lasten te kunnen blijven betalen. Een onbetaalde factuur, of een groot bedrijf die erg lang doet over het betalen van facturen, vermijdt u zodoende liever. Met freelance factoring krijgt u meteen betaald, zonder dat u afhankelijk bent van uw opdrachtgever.

De opdrachtgever betaalt de factuur vervolgens aan het factoringbedrijf die u heeft ingeschakeld voor freelance factoring. Op deze manier kunt u uw inkomsten direct uitgeven om bijvoorbeeld vaste lasten te betalen, om uw productiecapaciteit uit te breiden, om uw personeel te betalen, enzovoorts. De kans op schulden wordt met het inschakelen van een factoringbedrijf aanzienlijk kleiner. U krijgt immers altijd betaald, als u een factuur naar uw opdrachtgever stuurt.