International Job

Vind hier vele tips over ondernemen

Huur ons vandaag nog in

Huur ons vandaag nog in

 logo-voest

De particulier onderzoeker voorziet in een behoefte waar de overheid dan ook steeds meer en vaker niet meer aan toe komt, met als gevolg de waarneembare groei in deze beroepssector. Om enerzijds wildgroei in deze beroepsgroep te voorkomen doch anderzijds ook toezicht op deze beroepsgroep te kunnen blijven behouden, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie gezorgd voor wetgeving (Wet Particuliere Beveilgingsorganisaties en Recherchebureau)

Gelijktijdig is er binnen deze branche een zogenaamde Privacy Gedragscode opgesteld en vastgesteld. Deze gedragscode bindt niet alleen de bij de VPB aangesloten particuliere onderzoeksbureaus, maar is door de Minister van Justitie algemeen verbindend verklaard voor alle particuliere onderzoeksbureaus die een vergunning behoeven.