International Job

Vind hier vele tips over ondernemen

nooddouche van groot belang!

1

Wordt er binnen uw bedrijf gewerkt met gevaarlijke stoffen? Dan worden er natuurlijk allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. Bij mijn onderneming is dat niet anders, ikzelf en de andere medewerkers dragen bijvoorbeeld altijd beschermende brillen. Ogen zijn immers een kostbaar bezit en ik moet er niet aan denken wat er zou kunnen gebeuren als ik hier verkeerde stoffen in zou krijgen. Ondanks het dragen van beschermende brillen of maskers, kan het toch gebeuren dat er een keer iets helemaal mis gaat. Voor die gevallen is het noodzakelijk om een goede nooddouche op de werkvloer te hebben.2

Snel en grondig uitspoelen is belangrijk voor als  er iets gebeurt!

Het kan heel erg belangrijk zijn om een nooddouche binnen je bedrijf te hebben. Dit is omdat het soms na een ongelukje snel uit de hand kan lopen aangezien er snel gehandeld moet worden met gevaarlijke stoffen. In het ergste geval kan het ook zo zijn dat je met een stof in aanraking komt die brand kan veroorzaken. En als je dan niet een voorzorgsmaatregel hebt kunnen er zelfs mensen overlijden. Ben jij als werkgever dus goed met je werknemers zorg dat dat ze de nieuwste en veiligste douches hebben binnen het bedrijf!

3