International Job

Vind hier vele tips over ondernemen

Hebben jullie al eens gehoord van de Birkman methode?

logoNou ik dus nog niet. Ik ga het hier vandaag dan ook over hebben. De Birkman methode is een methode om teamprestaties te verbeteren.  Om te achterhalen wat jou grootste bijdrage binnen het team kan zijn en in welk team jij het beste zou passen. Het houdt niet alleen rekening met deze interne factoren maar externe zoals wat heb ik van mijn collega’s nodig om optimaal te presteren. Ook kan men met deze methode achterhalen waarom er irritaties kunnen ontstaan binnen een team.

De Birkman methode gaat er vanuit dat mensen steeds op een andere wijze handelen en reageren in werk- of privésituaties. Dit omdat elk individu dynamisch is. De Birkman methode meet en voorspelt het gedrag in verschillende situaties. Door mensen vanuit een unieke methodiek met elkaar te vergelijken geeft de Birkman methode niet alleen zelfinzicht, maar ook in verschillende andere mogelijkheden. Ik heb de meeste informatie hierover gevonden op aicon.nl. 

birkman_methode

De Birkman methode volgens Aicon

Volgens Aicon.nl is het realiseren van resultaten mensenwerk. Het succes wordt bepaald door de wijze waarop mensen of collega’s met elkaar omgaan en hoe het samenwerkingsproces of het bedrijfsproces verloopt. Wanneer er één teamlid minder presteert wordt er vaak gekeken naar de bekende weg, namelijk het waarneembare gedrag. Echter is dit meestal niet het uitgangspunt voor de oplossing. Aicon hanteert de Birkman methode om de medewerkers, managers en teams een beter zelfinzicht te geven. Hierdoor zullen zij andere groepsleden beter begrijpen. Wanneer de behoeften van de mensen en teams achterhaald worden en zij zelf begrijpen wat er van hun verwacht wordt zal deze ontwikkeling stress en irritaties verminderen. Voor meer informatie hierover zou ik jullie aanraden om eens een kijkje te nemen op www.aicon.nl. Hier staat een verdere toelichting van de Birkman methode.

aicon_5_308_120_c1