International Job

Vind hier vele tips over ondernemen

BTL Bomendienst expert in de bestrijding van boomziekten

De preventie en bestrijding van boomziekten is bij de BTL Bomendienst in goede handen. Je staat er vaak niet bij stil, maar bomen zijn het kapitaal in een gemeenschap en leefomgeving. Ze bepalen de sfeer en atmosfeer. Zieke bomen zijn dus niet alleen een aantasting van de bomenstand maar ook van de leefomgeving van mensen en dieren. De BTL Bomendienst  is een topexpert die kan bijstaan bij de bestrijding van allerlei soorten bomenziekten.

Uit de praktijk: de behandeling van de kastanjebloedingsziekten

De behandeling van kastanjebloedingsziekte is een voorbeeld van hoe BTL Bomendienst een voorloper is in behandeling en bestrijding van boomziekten. Paardenkastanjes zijn prachtige monumentale bomen. Het zijn vaak markeerpunten in de omgeving. De kastanjebloedingsziekte is een ziekte veroorzaakt door een bacterie. Hierdoor verzwakt die grote sterke boom doordat de kastanjes ziek worden en af sterven. De behandeling van de ziekte is nog in volle ontwikkeling. Hiervoor is goede monitoring van de ziekten belangrijk om in de gaten te houden hoe de ziekte zich ontwikkeld.  

De BTL Bomendienst, voor de inzet van specialistische kennis

De behandeling van de ziekte is nog in een experimentele fase. BTL werkt mee met andere experts en wetenschappelijke instituten aan een wetenschappelijk onderzoek om een effectieve behandelmethode voor de kastanjebloedingsziekte te vinden. Dit is een van de voorbeelden van hoe de BTL Bomendienst werkt vanuit zeer specialistische kennis en acteert op hoog wetenschappelijk niveau. Onderzoek en behandel methodes wordt onderbouwt met kennis vanuit consults, diagnoses en laboratoriumanalyses. Een advies voor mogelijke behandeling komt dus altijd vanuit gedegen kennis en getoetste feiten.