International Job

Vind hier vele tips over ondernemen

Na ontslag jouw transitievergoeding berekenen

Je bent ontslagen, en nu? Je hebt nu recht op een transitievergoeding, oftewel een ontslagvergoeding. Door aanspraak te maken op deze vergoeding geeft jouw werkgever jou geld mee voor jouw ontslag. Hoe kan je jouw transitievergoeding berekenen? Wanneer heb je recht op een transitievergoeding? Dat lees je in dit artikel.

Hoe kan je jouw transitievergoeding berekenen?

De transitievergoeding bestaat nog niet zo lang, het is pas in juli 2015 ingevoerd. Het vervangt de kantonrechterformule, deze wordt helemaal niet meer toegepast. De transitievergoeding berekenen heeft een bepaalde formule, waardoor je dit zelf vanuit huis kan berekenen. Je kunt er verschillende tools voor gebruiken, deze zijn online te vinden. Maar je kunt het ook zelf berekenen. De berekening is namelijk niet lastig. De werknemer ontvangt één derde bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit wordt berekend van de eerste werkdag tot en met de allerlaatste werkdag. Er zit wel een maximumbedrag aan verbonden, dit is 83.000 euro. Let wel op dat bij de transitievergoeding berekenen het gaat om bruto bedragen. De werkgever keert altijd het nettobedrag uit. Kijk hiermee uit, want je rekent jezelf al snel rijk, en dat is jammer, want het verschil bruto-netto kan nogal groot zijn. Je betaalt er namelijk 40% belasting over.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

Je kunt aanspraak maken op een transitievergoeding op het moment dat je ontslagen wordt. Ontslagen worden betekent dat je contract niet verlengd wordt of dat je werkgever jou ontslaat als je een vast contract hebt. Dit kan natuurlijk niet zomaar, er moet sprake zijn van een geldige ontslagreden. Die reden moet jouw werkgever altijd toetsen bij het UWV of de kantonrechter. Maar jouw werkgever zal het eerst met jou onderling proberen te regelen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Op het moment dat je dus wordt ontslagen, heb je recht op een transitievergoeding. Dit betekent dat je dit kunt aanvragen bij je werkgever. Het is het bedrag dat je meekrijgt bij ontslag. Oftewel; het is jouw ontslagvergoeding. Dit is ook wettelijk vastgelegd. Als je ontslagen wordt heeft elke werknemer hier recht op. Een werkgever zal dit zelf vaak niet aanbieden, want het kost hun geld, vandaar dat je er waarschijnlijk bijna altijd zelf naar zal moeten vragen.

Voorwaarden transitievergoeding 

Er zitten natuurlijk wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo moet het initiatief voor het ontslag altijd bij de werkgever liggen. Als de werknemer ontslag neemt, heeft hij er geen aanspraak op. Daarnaast mag de werknemer niet ernstig verwijtbaar gehandeld hebben. Ook mag de werknemer niet ontslagen zijn vanwege de AOW-leeftijd. De vergoeding vervalt bij het bereiken van die leeftijd.